Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Phú Lộc

Niên học: 1970-1971
silh
67-68 lớp denhat B1
hàng 2 vị trí 6
silh
70-71 lớp 6-1
hàng 2 vị trí 6
silh
71-72 lớp 7-3
hàng 1 vị trí 1
Hiện nay
Tên hiện nayle phu loc
E-mailloc_lephu@yahoo.com
Địa chỉ116 duong so 2 phuong phuoc binh quan 9
Việt Nam
Điện thoại01228052491
  Vài dòng
minh ten loc hoc lop 6/1 nam 1970_1971 mong gap lai cac ban hoac ban nao biet ve anh em cu thi nhan tin lien lac...hien minh lam trong nghanh xay dung.hy vong qua dat tron de anh em ban be cu gap lai vay la vui lam roi.cac ban nhan tin cho minh nghe
Cập nhật: 27/07/2013