Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Cẩm Tú

Niên học: 1965-1974
silh
67-68 lớp 9e 4
hàng 3 vị trí 2
silh
68-69 lớp nhi 5
hàng 2 vị trí 1
silh
70-71 lớp 6-1
hàng 1 vị trí 9
silh
71-72 lớp 7-1
hàng 1 vị trí 6
silh
72-73 lớp 8-2
hàng 1 vị trí 3
silh
73-74 lớp 9-2
hàng 1 vị trí 7
+ 65-66 11e 7 (?)
+ 66-67 10e 3 (?)
Hiện nay
E-mailtu.cnc.2010@gmail.com
Địa chỉ300 Cao Đạt P1 Q5, TP HCM
Việt Nam
  Vài dòng
Cập nhật: 18/03/2016