Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Hứa Hiền Đức

Niên học: 1969-1975
silh
70-71 lớp 4-5
hàng 2 vị trí 11
silh
71-72 lớp 5-2
hàng 4 vị trí 10
silh
72-73 lớp 6-4
hàng 4 vị trí 5
silh
73-74 lớp 7-4
hàng 5 vị trí 10
+ 74-75 8/4
Hiện nay
Tên hiện nayHứa Hiền Đức
E-mailhuadaiduy@yahoo.com
Công việckinh doanh ca the
Địa chỉ751/28 Trần xuân Soạn.q7.TP HCM VN
Viet Nam
Điện thoại0908004869
  Vài dòng
Cập nhật: 19/06/2014