Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Hà Dương Hân

Niên học: 1968-1975
silh
67-68 lớp 10e 5
hàng 3 vị trí 5
silh
68-69 lớp ba 6
hàng 2 vị trí 3
silh
70-71 lớp 5-4
hàng 2 vị trí 8
silh
71-72 lớp 6-1
hàng 3 vị trí 10
silh
72-73 lớp 7-1
hàng 3 vị trí 3
silh
73-74 lớp 8-3
hàng 4 vị trí 5
Hiện nay
Biệt danh9450 Telegraph Road
Tên hiện nayHaduong han
E-mailhanhaduongdds@yahoo.com
Công việcDentist
Địa chỉ9450 Telegraph Road
USA
Điện thoại5629042157
  Vài dòng
Qua My nam 75, hien dang o Huntington Beach.
Cập nhật: 17/01/2017