Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Đào Minh Đức

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp nhi C
hàng 3 vị trí 2
silh
68-69 lớp nhat 10
hàng 2 vị trí 5
silh
70-71 lớp 7-8
hàng 1 vị trí 1
silh
71-72 lớp 8-4
hàng 3 vị trí 7
silh
72-73 lớp 9-7
hàng 2 vị trí 2
Hiện nay
Địa chỉSài Gòn
Việt Nam
  Vài dòng
qua Lý Văn Quới
Đào Minh Đức và các bạn
Sàigòn, tháng 1 năm 2010 - gặp Lê Việt Quang từ Úc
reunion/hop_mat_010110_4.jpg
Đào Minh Đức, Lý Minh Sơn, Lý Văn Quới, Lê Việt QuangLa Thu Chinh
Quán Đoàn Viên (15/1/2010)
Cập nhật: 28/04/2012