Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Bùi Xuân Tùng

Niên học: 1970-1975
silh
70-71 lớp 2-1
hàng 6 vị trí 8
silh
71-72 lớp 3-3
hàng 5 vị trí 3
silh
72-73 lớp 4-7
hàng 4 vị trí 1
silh
73-74 lớp 5-6
hàng 5 vị trí 8
+ 75-76 trường Lê Quý Độn
Hiện nay
Biệt danhTùng
Tên hiện nayTùng
E-mailtung_design2006@yahoo.com
Địa chỉ565, tổ 8, ấp Hương Phước ,xã Phước Tân , Tp Biên Hoà, Đồng Nai
Việt Nam
  Vài dòng
Nhà trống 3 gian
Một thầy , 1 cô , 1 chó cái
Cập nhật: 10/06/2012