Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Võ Phi Khanh

Niên học: 1969-1975
silh
70-71 lớp 3-7
hàng 3 vị trí 4
silh
71-72 lớp 4-5
hàng 3 vị trí 8
silh
72-73 lớp 5-3
hàng 2 vị trí 7
silh
73-74 lớp 6-6
hàng 6 vị trí 4
Hiện nay
E-mailsebv95@aol.com
Địa chỉFrance
  Vài dòng
Cập nhật: 23/10/2010