Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Võ Hùng Minh

Niên học: 1969-1975
silh
70-71 lớp 3-3
hàng 3 vị trí 4
silh
71-72 lớp 4-5
hàng 5 vị trí 7
silh
72-73 lớp 5-1
hàng 1 vị trí 7
silh
73-74 lớp 6-4
hàng 3 vị trí 7
Hiện nay
E-mailpierreminhvo@yahoo.com
Địa chỉ146/59/14 VŨ TÙNG F2 Q:Bình Thạnh Hochiminh
Việt Nam
Điện thoại0907450359
  Vài dòng
Cập nhật: 27/04/2013