Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Võ Hà Nguyên

Niên học: 1965-1975
silh
67-68 lớp nhat A
hàng 1 vị trí 9
silh
68-69 lớp dethat 10
hàng 4 vị trí 2
silh
70-71 lớp 8-6
hàng 1 vị trí 2
silh
71-72 lớp 9-6
hàng 1 vị trí 10
silh
72-73 lớp 10-B5
hàng 2 vị trí 6
silh
73-74 lớp 11-B5
hàng 2 vị trí 3
+ 65-66 Ba b
+ 66-67 Nhì b
+ 74-75 12 b3
+ 75-76 lang thang
Hiện nay
Tên hiện nayNGUYEN VO
E-mailNGUYENHAVO@SBCGLOBAL.NET
Trang webhttps://www.facebook.com/GOPOSTALMAIL
Công việcĂn ngủ ở không (retired since 2014).
Địa chỉGarden Grove, California, (ask me).
USA
Điện thoạiAsk me.
  Vài dòng
?!..
Cập nhật: 10/09/2016