Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Từ Mạnh Khôi

Niên học: 1971-1976
silh
71-72 lớp 3-7
hàng 2 vị trí 1
silh
72-73 lớp 4-6
hàng 1 vị trí 2
silh
73-74 lớp 5-4
hàng 1 vị trí 1
Hiện nay
Tên hiện nayKris Tu
E-mailkrismtu@gmail.com
Địa chỉUSA
Điện thoại714-761-3157
  Vài dòng
Cập nhật: 25/11/2013