Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trương Hoàng Dũng

Niên học: 1967-1976
silh
70-71 lớp 4-10
hàng 3 vị trí 6
silh
71-72 lớp 5-3
hàng 3 vị trí 13
silh
73-74 lớp 7-6
hàng 4 vị trí 8
Hiện nay
E-maildhtruong@yahoo.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Sang Mỹ năm 1981, hiện sống tại Sacramento, California với vợ và 2 con trai.
Cập nhật: 03/01/2012