Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Xuân Dũng

Niên học: 1964-1975
silh
67-68 lớp 8e 8
hàng 2 vị trí 4
silh
68-69 lớp nhat 5
hàng 1 vị trí 6
silh
72-73 lớp 2-15
hàng 4 vị trí 4
silh
72-73 lớp 3-12
hàng 4 vị trí 2
silh
72-73 lớp 9-4
hàng 3 vị trí 3
silh
73-74 lớp 10-B5
hàng 6 vị trí 8
Hiện nay
E-maildtranx@hotmail.com
Địa chỉFrance
Điện thoại+33629627446
  Vài dòng
Cập nhật: 12/09/2017