Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Văn Trung

Niên học: 1970-1972
silh
70-71 lớp 4-8
hàng 2 vị trí 12
silh
71-72 lớp 5-2
hàng 1 vị trí 3
Hiện nay
Biệt danhTrung
E-mailtrantrunglasantaberd70@gmail.com
Địa chỉ1445 đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Trường Thạnh, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
  Vài dòng
Học xong chương trình lớp 4-8 rồi 5-8. Học lớp 6 đến lớp 12 ở trường Pétruský. Làm nhiều nghề nhưng không thành công. Bệnh, ở nhà với cha mẹ hơn 20 năm nay.
Cập nhật: 26/04/2013