Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Ngọc Bửu

Niên học: 1970-1976
silh
70-71 lớp 4-5
hàng 3 vị trí 5
silh
71-72 lớp 5-8
hàng 3 vị trí 2
silh
73-74 lớp 7-10
hàng 1 vị trí 11
+ 74-75 8/10
+ 75-76 9p6
Hiện nay
E-mailbuucam@yahoo.com
Công việcNhân viên y tế
Địa chỉGò Vấp, Tp.HCM
Việt Nam
  Vài dòng
Cập nhật: 26/04/2013