Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Thái Cao Hùng

Niên học: 1970-1974
silh
70-71 lớp 3-5
hàng 5 vị trí 2
silh
71-72 lớp 4-3
hàng 5 vị trí 2
silh
72-73 lớp 5-2
hàng 2 vị trí 9
silh
73-74 lớp 6-5
hàng 6 vị trí 6
Hiện nay
Biệt danhHùng
Tên hiện nayTsai KaoHsiung
E-mailthaicaohung@hotmail.com
Công việcHướng Dẫn Viên du lịch
Địa chỉrua Centenario 1145 Foz do Iguaçu- Brasil
Brazil
Điện thoại005545-991042345 - 998482171 Whatsapp
  Vài dòng
Tôi đang sống tại Ba Tây, gia đình tôi rời Việt Nam năm 75 chạy sang Đài Loan, và sống ở đó 3 năm liền. Rồi chúng tôi mới vào quốc tịch Đài Loan đễ lấy Passport của họ đễ mà đỉ ra khỏi
Cập nhật: 31/03/2017