Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Tạ Hoàng Phi

Niên học: 1968-1975
silh
68-69 lớp tu 1
hàng 4 vị trí 6
silh
71-72 lớp 5-7
hàng 2 vị trí 1
silh
72-73 lớp 6-9
hàng 2 vị trí 6
silh
73-74 lớp 7-9
hàng 2 vị trí 7
Hiện nay
E-mailphi.h.ta@gmail.com
Địa chỉPLANO, TEXAS
USA
  Vài dòng
Tạ Hoàng Phi và các bạn
Hội Ngộ Taberd 79 tại California 1-3 tháng 8, 2014 - Hình do Nguyễn Trí Tài gởi đến
tb79/hoi_ngo_2014/2014_taberd79_5.jpg
Lớp Pháp Văn

Ngồi: Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Hồng Hà, Hồng Diêm Lân, Nguyễn Thành Danh,
Trần Tiến Quang, Tạ Quốc Dũng, Cao Xuân DiệuTrần Hữu Tài

Đứng: Nguyễn Trí Tài, Vũ Quốc Thắng, Bùi Bằng Dũng, Nguyễn Thiện Nhơn, Nguyễn Hữu Nghĩa,
Bùi Quang Phú, Lê Hoài Bảo, Phan Đặng Cường, Nguyễn Quốc Dũng,
Huỳnh Quốc Dũng, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Trọng Phát, Phạm Ngọc Hiển,
Tạ Hoàng Phi, Trần Vũ Tuấn AnhTrần Anh Vũ.
Cập nhật: 20/01/2013