Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phạm Quang Đạt

Niên học: 1966-1976
silh
67-68 lớp 10e 7
hàng 3 vị trí 4
silh
68-69 lớp ba 4
hàng 5 vị trí 4
silh
70-71 lớp 5-5
hàng 2 vị trí 7
silh
71-72 lớp 6-7
hàng 2 vị trí 2
silh
72-73 lớp 7-7
hàng 2 vị trí 2
silh
73-74 lớp 8-10
hàng 2 vị trí 3
+ 66-67 11ème 1
+ 74-75 Chín 4
+ 75-76 Mười CP1
Hiện nay
E-maildatpham166@gmail.com
Công việcCông nhân
Địa chỉ33 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, quận 1, TP. HCM
Việt Nam
Điện thoại+84947763540
  Vài dòng
Cập nhật: 23/06/2014