Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

passed away  Phạm Ngọc Hiển

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp nhat B
hàng 4 vị trí 6
silh
68-69 lớp dethat 10
hàng 5 vị trí 2
silh
70-71 lớp 8-3
hàng 5 vị trí 1
silh
71-72 lớp 9-6
hàng 3 vị trí 6
silh
72-73 lớp 6-9
hàng 3 vị trí 6
silh
73-74 lớp 7-9
hàng 4 vị trí 1
Hiện nay
Địa chỉqua đời tháng 2/2017
USA
  Vài dòng
Đã qua đời ngày 30 tháng 1 năm 2017 do bịnh ung thư

Phân ưu
Tang lễ
passed away  Phạm Ngọc Hiển và các bạn
Hội Ngộ Taberd 79 tại California 1-3 tháng 8, 2014 - Hình do Nguyễn Trí Tài gởi đến
tb79/hoi_ngo_2014/2014_taberd79_2.jpg
Ngồi: Nguyễn Thành Danh, Bùi Quang PhúTrần Tiến Quang

Đứng: Cao Xuân Diệu, Nguyễn Trí Tài, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc DũngPhạm Ngọc Hiển
tb79/hoi_ngo_2014/2014_taberd79_5.jpg
Lớp Pháp Văn

Ngồi: Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Hồng Hà, Hồng Diêm Lân, Nguyễn Thành Danh,
Trần Tiến Quang, Tạ Quốc Dũng, Cao Xuân DiệuTrần Hữu Tài

Đứng: Nguyễn Trí Tài, Vũ Quốc Thắng, Bùi Bằng Dũng, Nguyễn Thiện Nhơn, Nguyễn Hữu Nghĩa,
Bùi Quang Phú, Lê Hoài Bảo, Phan Đặng Cường, Nguyễn Quốc Dũng,
Huỳnh Quốc Dũng, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Trọng Phát, Phạm Ngọc Hiển,
Tạ Hoàng Phi, Trần Vũ Tuấn AnhTrần Anh Vũ.
tb79/hoi_ngo_2014/2014_taberd79_10.jpg
Nguyễn Quốc Dũng, Cao Xuân Diệu, Trần Vũ Tuấn Anh, Trần Tiến QuangPhạm Ngọc Hiển
Cập nhật: 23/02/2017