Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phạm Duy Hiếu

Niên học: 1969-1975
silh
70-71 lớp 4-4
hàng 3 vị trí 9
silh
71-72 lớp 7-10
hàng 1 vị trí 11
silh
72-73 lớp 8-7
hàng 2 vị trí 1
silh
73-74 lớp 9-4
hàng 3 vị trí 4
Hiện nay
Biệt danhHưởng
Tên hiện nayPhạm Duy Hưởng
E-mail4860rueloiret@gmail.com
Công việcRetired
Địa chỉSan Jose, California, 95136
USA
Điện thoại408-389-9391
  Vài dòng
Cập nhật: 30/03/2014