Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Việt Dũng

Niên học: 1966-1972
silh
70-71 lớp 6-4
hàng 6 vị trí 3
silh
71-72 lớp 7-5
hàng 4 vị trí 2
Hiện nay
Tên hiện nayLe Toan Thang
E-maillil_khoa@hotmail.com
Địa chỉAustralia
  Vài dòng
Toi la Le Toan Thang cuu hoc sinh Lasan Taberd.
Tu nam 1966 den 1972.
Da mat lien lac voi ban Nguyen Viet Dung.
Nay rat mong duoc biet tin ban va gia dinh.
Neu co ai biet tin ve ban Nguyen Viet Dung xin vui long lien lac qua dia chi email: lil_khoa@hotmail.com
Rat mong som nhan duoc tin ban (tham thoat da mat lien lac hon 35 nam roi day)

Chan thanh cam on.
Cập nhật: 13/02/2011