Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Triệu Toàn

Niên học: 1971-1975
silh
71-72 lớp 2-2
hàng 1 vị trí 2
silh
72-73 lớp 3-1
hàng 1 vị trí 3
silh
73-74 lớp 4-10
hàng 1 vị trí 5
+ 74-75 Học lớp 5/7
+ 75-76 Chuyển sang học LQĐ
Hiện nay
E-mailtoannguyenxv@yahoo.com
Địa chỉBùi Hữu Nghĩa, Bình Thạnh,Tp HCM
Việt Nam
  Vài dòng
1971-1975: Học sinh cấp 1 tại trường Lasan Taberd
1975- Hiện nay: Học tại trường Lê Quý Đôn,ĐH Mở,rồi đi làm trong các công ty thương mại ở Sài gòn , Hiện nay vẫn còn ở TpHCM Việt Nam
Cập nhật: 27/04/2013