Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Hữu Đức

Niên học: 1965-1976
silh
70-71 lớp 6-5
hàng 3 vị trí 5
silh
71-72 lớp 7-6
hàng 2 vị trí 11
silh
72-73 lớp 8-9
hàng 2 vị trí 9
silh
73-74 lớp 9-4
hàng 5 vị trí 3
Hiện nay
Biệt danhDuc Cong Tiên Sinh
E-mailduc6414@gmail.com
Địa chỉ64/14 Lê Q Định Bình Thạnh TP.HCM
Việt Nam
  Vài dòng
năm 1965 vào Taberd hoc đến năm 1976 ( lớp 11 ) chuyễn trường sang Nguyễn Bá Tòng Saigon lớp 12B4 . Năm 1972 100 năm Taberd học lớp 9/5 Thao diễn cơ bản và vũ với các bạn trường Thiên Phước. Thầy Cô nhớ nhất : Cô Chính, Thầy Ngữ hội hoạ - Cô Tuyết ( lớp 7 ) Cô Thạch ( Tân toán học ( lớp 6 ) Thầy Hoà ( Cary Hoà ) Giám thị lớp 9 , Frere Đại, Phong Anfonso, Roland , Jordain , Joachim chiếu phim tại sân Judo, Năm lớp 6 dến 11 học trò thầy Mai Văn Riếp Judo. Thể thao : Bóng rổ, đá banh. Thầy Hải dạy VIỆT VĂN từ năm lớp 6 đến sau giải phóng vì ngày vào trường học toàn chương trình Pháp nên đến lớp sáu không thể đọc được tiếng Việt...Nhóm bạn hiện nay # 100 bạn 65~76 từ các nước VN- USA-Canada- Australia- Germany- LonDon-France. Đã 1 lần hội ngộ tại VN 31/12/2008...mong tìm thêm các bạn cùng Promo....
Cập nhật: 03/08/2011