Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Hoàng Dũng

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp nhi A
hàng 1 vị trí 8
silh
68-69 lớp nhat 9
hàng 1 vị trí 4
silh
70-71 lớp 7-4
hàng 1 vị trí 2
silh
71-72 lớp 8-6
hàng 1 vị trí 9
silh
72-73 lớp 9-7
hàng 1 vị trí 4
silh
73-74 lớp 10-B5
hàng 1 vị trí 3
Hiện nay
Địa chỉSài Gòn
Việt Nam
fr Các bạn cùng khóa
  Vài dòng
qua Nguyễn Trịnh Lương
Nguyễn Hoàng Dũng và các bạn
Sàigòn, tháng 1 năm 2010 - gặp Lê Việt Quang từ Úc
reunion/hop_mat_010110_2.jpg
Lý Minh Sơn, Nguyễn Trịnh Lương, Nguyễn Hoàng Dũng, La Thu Chinh,
Lê Đình Dũng, Vũ Văn Chính, Nguyễn Kim GiaoLưu Thành Hiếu
nhà Nguyễn Hoàng Dũng (1/1/2010)

Sàigòn, Tết Canh Dần 2010 -
reunion/tet_canh_dan/hop_mat_tet_2010_1r.jpg
Lý Minh Sơn, Nguyễn Hữu Đức, Huỳnh Ngọc Lâm, Nguyễn Hoàng Dũng, La Thu Chinh, Nguyễn Trịnh Lương,
Lê Đình Dũng, Vũ Văn Chính, Nguyễn Kim Giao, Nguyễn Hữu TườngLưu Thành Hiếu
reunion/tet_canh_dan/hop_mat_tet_2010_2r.jpg
Nguyễn Hữu Đức, Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Hoàng Dũng, La Thu Chinh, Lý Văn Quới
Lê Đình Dũng, Lý Minh Sơn, Vũ Văn Chính, Nguyễn Kim GiaoLưu Thành Hiếu

Sàigòn, 23 tháng 5 năm 2010 - Nguyễn Quốc Huy từ Thái Lan
reunion/vn_23052010.jpg
Bên trái: La Thu Chinh, Nguyễn Hoàng Dũng, Lý Văn Quới, Nguyễn Kiến PhongNguyễn Quốc Huy.
Bên phải: Võ Long Hải, Vũ Văn Chính, Lý Minh Sơn, Nguyễn Trịnh LươngPhạm Đình Nguyên.
reunion/vn_23052010_1.jpg
La Thu Chinh, Vũ Văn Chính, Nguyễn Kiến Phong, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Hữu Đức,
Lý Văn Quới, Nguyễn Hoàng Dũng, Lý Minh Sơn, Nguyễn Trịnh Lương, Phạm Đình Nguyên
reunion/vn_23052010_6.jpg
Nguyễn Hoàng Dũng

Sàigòn, 19 tháng 9 năm 2010 - Tứ Đại Nhân về VN
reunion/sg_19092010_26.jpg
Nguyễn Thị Kim Thạch, Nguyễn Hoàng Dũng, Thầy Lê Minh Ngữ, Vũ Văn Chính, Nguyễn Văn Em
reunion/sg_19092010_27.jpg
Thầy Võ Văn Mậu, Vũ Văn Chính, Nguyễn Hoàng Dũng,
Frère Arthur Nguyễn Phúc Đại, Lý Minh Sơn

Họp mặt Tất Niên 2012 với các Thầy Cô -
tat_nien_2012/tat_nien_2012_02.jpg
Hàng trước: Nguyễn Quốc Huy, Lý Minh Sơn, Võ Long Hải, Đỗ Bá Cảnh, Nguyễn Quang Sơn, Huỳnh Ngọc Lâm, Tống Phước Vĩnh,
Nguyễn Hoàng Dũng, Lưu Thành Hiếu, Lý Văn Quới, Chu Mạnh Tuyến, La Thu Chinh,
Hàng sau: Võ Long Hải, Nguyễn Nam Tiến, Lê Việt Quang, Nguyễn Kiến Phong, Trần Hữu Trí, Phạm Đình Nguyên,
Hoàng Vĩnh Chúc, Nguyễn Kim Giao, Lê Đình Dũng, Tuấn, Vũ Văn Chính
Cập nhật: 20/05/2012