Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Nguyên Phước

Niên học: 1970-1975
silh
70-71 lớp 2-12
hàng 6 vị trí 9
silh
71-72 lớp 3-8
hàng 6 vị trí 10
silh
72-73 lớp 4-6
hàng 4 vị trí 9
silh
73-74 lớp 5-4
hàng 6 vị trí 7
Hiện nay
E-mailhoalevan51@yahoo.com.vn
Công việckinh doanh
Địa chỉLong Khánh - Đồng Nai
Việt Nam
  Vài dòng
truoc day minh ỡ 8x to hien thanh sai gon
Cập nhật: 27/04/2013