Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Hùng

Niên học: 1968-1975
silh
67-68 lớp 11e 1
hàng 1 vị trí 12
silh
67-68 lớp deluc 1
hàng 2 vị trí 5
silh
70-71 lớp 3-9
hàng 4 vị trí 9
silh
71-72 lớp 2-9
hàng 1 vị trí 7
silh
72-73 lớp 3-9
hàng 1 vị trí 1
silh
72-73 lớp 5-2
hàng 2 vị trí 7
silh
73-74 lớp 4-2
hàng 1 vị trí 10
silh
73-74 lớp 6-5
hàng 5 vị trí 1
Hiện nay
Tên hiện nayLê Hùng
E-maillehung008@gmail.com
Địa chỉViệt Nam
Điện thoại(skype) uniq-tomle
  Vài dòng
Tôi rời Viêt Nam qua Montreal, Canada năm 1975 tới năm 2000 trở về SG làm việc.
Hy vọng được kết nối lại với các bạn cùng lớp.
1969-1970 lớp tư-4, 1970-1971 lớp 3-9, 1971-1972 lớp 4-8,
1972-1973 lớp 5-2, 1973-1974 lớp 6-5,
(liên hệ: lehung008@gmail.com)
Cập nhật: 21/04/2014