Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Hoàng Hùng

Niên học: 1971-1975
silh
71-72 lớp 2-3
hàng 1 vị trí 4
silh
72-73 lớp 3-2
hàng 1 vị trí 3
silh
73-74 lớp 4-3
hàng 1 vị trí 3
Hiện nay
Tên hiện nayHung H Le
E-mailthe.bakonator@outlook.com
Công việcEngineer.
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Qua Mỹ năm 1988.
Ở New Jersey đến năm 2000.
Dọn qua Colorado đến nay.
Cập nhật: 28/03/2013