Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Hoàng Thanh Sơn

Niên học: 1968-1976
silh
68-69 lớp tu 3
hàng 5 vị trí 9
silh
70-71 lớp 4-7
hàng 2 vị trí 3
silh
72-73 lớp 6-6
hàng 1 vị trí 3
silh
73-74 lớp 7-6
hàng 1 vị trí 4
+ 74-75 lop 8/6
+ 75-76 9/?
Hiện nay
E-mailmichel.nguyen@hsbc.fr
Trang webson.dung@yahoo.fr
Công việcLam viec ve tin hoc
Địa chỉParis
France
  Vài dòng
Hoc Taberd tu 1968 Tu/3, 3/10, 4/7, 5/4, 6/6, 7/6, 8/6 va 9/? den 1976.
Qua Phap voi gia dinh cha me. Hien dang lam viec tai Phap co gia dinh va co hai con trai.
Cac ban cung lop nho lien lac voi Son. Co gap lai nhom Taberd79 cung promo ben My nam 2008. Rat dong va rat vui. Co vai nguoi ban hoc cung lop nhu Vu quoc Thang, Hong Diem Lan, Vu Duy Vu , Tran Minh Duc ...
Cập nhật: 23/10/2010