Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Hoàng Hoa Tuấn

Niên học: 1968-1976
70-71
70-71 lớp 4-6
hàng 3 vị trí 11
71-72
71-72 lớp 5-7
hàng 3 vị trí 10
72-73
72-73 lớp 6-9
hàng 4 vị trí 6
73-74
73-74 lớp 7-9
hàng 3 vị trí 2
+ 74-75 Tám 9
+ 75-76 Chín P7
Hiện nay
E-mailtuanhhoang@gmail.com
Trang webhttp://giothanhle.com
Địa chỉViệt Nam
  Vài dòng
Sau khi Taberd giải thể năm 1976, tôi chuyển sang trường Bùi Thị Xuân và học hết cấp 3.
Tốt nghiệp ĐHTH khoa Hóa năm 1983, tôi đã làm việc tại các đơn vị TCTY Giấy VN, IBM VN, BestFood & hiện tại là Unilever.
Cập nhật: 23/10/2010