Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Hồ Anh Tuấn

Niên học: 1971-1976
silh
71-72 lớp 2-3
hàng 2 vị trí 2
silh
72-73 lớp 3-1
hàng 1 vị trí 4
silh
73-74 lớp 4-7
hàng 1 vị trí 7
+ 74-75 Lớp năm 2
+ 75-76 Lớp sáu P7
Hiện nay
E-mailanhtuanho@yahoo.com
Địa chỉPalaiseau
France
  Vài dòng
Tuấn rời Việt Nam năm 1990, hiện định cư ở Pháp.
Cập nhật: 23/10/2010