Kỷ yếu Kỷ yếu   Update details Cập nhật   Add notes Thêm chi tiết   Help Hướng dẫn

Taberd.org

Cựu SH Ephrem Trần Ngọc Tú

Niên học: 1970-1972
silh
70-71, Tổng linh hoạt
Hiện nay
Công việcHưu trí
Địa chỉ352/12 Bình Quới
P.28, Q. Bình Thạnh
TP Hồ Chí Minh
Việt Nam
  Vài dòng
ephrem_tu.jpg

Tháng 1, 2009 tại nhà riêng

Cập nhật: 10/06/2012