Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Đinh Quang Hiển

Niên học: 1968-1976
silh
68-69 lớp tu 2
hàng 2 vị trí 6
silh
70-71 lớp 4-8
hàng 4 vị trí 5
silh
71-72 lớp 5-8
hàng 4 vị trí 1
silh
72-73 lớp 6-10
hàng 4 vị trí 5
silh
73-74 lớp 7-10
hàng 4 vị trí 7
+ 74-75 9P4
+ 75-76 Võ Trường Toản, Phú Nhuận
Hiện nay
E-mailhiendinhquang@gmail.com
Địa chỉSài Gòn
Việt Nam
  Vài dòng
Đinh Quang Hiển và các bạn
Sàigòn, 17 tháng 2, 2010 (mùng 4 Tết Canh Dần) - Tại nhà của bạn Vĩnh Phúc, hình do Đinh Quang Hiển gởi đến
reunion/taberd79/003s.jpg
Nguyễn Thanh Tùng, Đinh Quang Hiển, Ngũ Lâm, Nguyễn Đức Chính
reunion/taberd79/004s.jpg
Nguyễn Bá Hồng Sơn, Tống Trường Sơn, Nguyễn Thanh Tùng
Đinh Quang Hiển, Ngũ Lâm, Nguyễn Đức Chính
reunion/taberd79/005s.jpg
Ngũ Lâm, Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Ngọc Khôi, Đinh Quang Hiển,
Nguyễn Bá Hồng Sơn, Tống Trường Sơn
Cập nhật: 10/06/2012