Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Diệp Phước Lợi

Niên học: 1969-1976
silh
70-71 lớp 3-4
hàng 3 vị trí 7
silh
71-72 lớp 4-8
hàng 4 vị trí 1
silh
73-74 lớp 6-4
hàng 4 vị trí 9
Hiện nay
E-mailpldiep2001@yahoo.fr
Địa chỉFrance
  Vài dòng
Cập nhật: 26/04/2013