Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Đặng Hữu Khoa

Niên học: 1969-1976
silh
70-71 lớp 2-4
hàng 1 vị trí 5
silh
71-72 lớp 3-4
hàng 2 vị trí 8
silh
72-73 lớp 4-4
hàng 2 vị trí 8
silh
73-74 lớp 5-9
hàng 2 vị trí 8
+ 74-75 hoc lop 6/7
+ 75-76 hoc lop 7P5
Hiện nay
Tên hiện nayDang Huu Khoa
E-mailkhoaoanh01@yahoo.com
Công việcChuyen gia ve linh vuc Interior Design
Địa chỉViệt Nam
  Vài dòng
Cập nhật: 21/04/2014