Taberd.org
 Mục lục
Ngồi, Nhìn, Nhớ
Nguyễn Ngô Hùng

Thời gian trôi qua theo giòng nước, Ngồi đây để Nhìn lại thời gian qua và để Nhớ lại cái tuổi học trò.

Đồng hồ Bưu Điện đã điểm 7 giờ sáng, những chiếc 'xe trường' đang ngừng lại ở góc đường Hai Bà Trưng và Nguyễn Du.

Từng nhóm học sinh xuống xe chạy đi tìm đồ ăn để điểm tâm trước khi vào học. Nào là 'xôi lạp xưởng', nào là 'xôi bắp', nào là 'cơm tấm Bộ Nội Vụ', nào là 'bánh mì gà Bưu Điện' và còn nhiều nữa.

Còn đâu những chiếc 'xe trường', còn đâu những tiếng rao mời của những người bán hàng rong, còn đâu cái tuổi học trò, mặc dù góc đường Hai Bà Trưng và Nguyễn Du vẫn còn đó.

Nay tuổi đã hơn 'ngũ tuần', những kỷ niệm của tuổi học trò dù đã xa nhưng vẫn sống mãi trong tâm tư của mỗi người chúng ta.

Viết cho tuổi học trò đã đi qua.

Nguyễn Ngô Hùng - France (tháng 9 năm 2009)