Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Vũ Công Thùy

Niên học: 1970-1975
silh
70-71 lớp 3-5
hàng 2 vị trí 5
silh
71-72 lớp 4-4
hàng 1 vị trí 6
silh
72-73 lớp 5-9
hàng 1 vị trí 2
Hiện nay
E-mailvudmd@hotmail.com
Địa chỉCanada
Điện thoạiViber +15149937290
  Vài dòng
1973-1974 : Lớp 6/12
1972-1973 : Lớp 5/9
1971-1972 : Lớp 4/4
1970-1971 : Lớp 3/5
Cập nhật: 28/11/2016