Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Võ Trung Dung

Niên học: 19-19
silh
72-73 lớp 6-2
hàng 3 vị trí 2
silh
73-74 lớp 7-2
hàng 4 vị trí 2
Hiện nay
E-maildvotrung@orizon-photo.com
Trang webhttp://trungdungvo.blog.lemonde.fr
Công việcNhà báo, Đạo diển phim tài liệu.
Địa chỉFrance
Điện thoại+33 (0) 619 046 102
  Vài dòng
Cập nhật: 20/09/2012