Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trịnh Tuấn Hiệp

Niên học: 1972-1975
silh
72-73 lớp 3-13
hàng 4 vị trí 6
Hiện nay
Tên hiện nayHiep Trinh
E-mailhtrinh31@aol.com
Công việchealth care.
Địa chỉSacramento, CA
USA
  Vài dòng
hiện nay Hiệp đang sống tại California. Hiệp hoc 3/13 nien khoa 72-73, sau do lop 4/9 niên khoá 73-74, ngay chup hinh cho ky yeu, Hiep khong co mat. Rat mong lien lac cac ban hoc Lasan Taberd cũ. email htrinh31@aol.com
thanks.
Cập nhật: 20/04/2015