Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trịnh Bảo Toàn

Niên học: 19-19
silh
71-72 lớp 5-10
hàng 5 vị trí 1
silh
72-73 lớp 6-10
hàng 5 vị trí 2
silh
73-74 lớp 7-10
hàng 6 vị trí 6
Hiện nay
Địa chỉ292 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q.Bình Thạnh
Việt Nam
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012