Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phùng Tấn Thành

Niên học: 1972-1975
silh
72-73 lớp 2-15
hàng 2 vị trí 5
Hiện nay
E-mailthanhtphung@yahoo.com
Công việckỹ sư điện toán
Địa chỉ2649 Hidden Falls Dr.
Buford, GA 30519
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 17/01/2017