Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Văn Thường

Niên học: 1964-1968
silh
64-65 lớp 6e 3
hàng 6 vị trí 7
Hiện nay
Biệt danhkhong
Tên hiện nayThomas Nguyễn
E-mailthuongnguyen@yahoo.com
Địa chỉ42 Van Zandt Dr.
Hillsborough NJ 08844
USA
  Vài dòng
Rời Taberd năm lớp Second năm 1968.
Tình nguyện vào trường Sỉ quan Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa .
Cấp bậc sau cùng HQ/Trung Úy
Bị giam cải tạo đến năm 1981. Đến Hoa Kỳ tháng 6/1981.
B.S Computer Science 1990
Làm việc cho AT&T 1984 - 1990
Cập nhật: 10/06/2012