Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Quang Lân

Niên học: 1970-1976
silh
70-71 lớp 7-5
hàng 5 vị trí 5
silh
71-72 lớp 8-6
hàng 5 vị trí 11
silh
72-73 lớp 9-7
hàng 3 vị trí 9
silh
73-74 lớp 10-B4
hàng 6 vị trí 9
Hiện nay
E-maillanng_98@yahoo.com
Địa chỉSan Jose, CA
USA
  Vài dòng
Toi gia nhap gia dinh Lasan Taberd tu 70-76. Toi rat vui khi tim lai duoc hinh anh truong xua ban cu cua ky niem tuoi hoc tro. Mong duoc lien lac voi tat ca ban cu. Nien khoa 70-71 (7 nam), 71-72 (8 sau), 72-73 (9 bay), 73-74 (10 B4).
Cập nhật: 20/03/2012