Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Phúc Vân

Niên học: 1972-1974
silh
72-73 lớp 6-2
hàng 2 vị trí 8
Hiện nay
Biệt danhphuc van
Tên hiện naysteve
E-mailrobertaocc@gmail.com
Địa chỉ13131 roberta pl. garden grove, ca 92843 1(714)225-0089
USA
  Vài dòng
hoc lop 6.2 nam 1972-1974 va lop 7. mong cac ban nho van. call ok. phone 1(714)225-0089
Cập nhật: 23/10/2010