Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Ngọc Kính

Niên học: 1961-1968
silh
67-68 lớp nhat B
hàng 5 vị trí 7
silh
68-69 lớp dethat 3
hàng 10 vị trí 3
Hiện nay
E-mailTrong3051996@yahoo.com.vn
Địa chỉ21/10 Tổ 4 Khu 6 Ấp Việt Kiều Xuân Hiệp Xuân Lộc Đồng nai
Việt Nam
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012