Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Nam Tiến

Niên học: 19-19
silh
71-72 lớp 8-2
hàng 3 vị trí 9
silh
72-73 lớp 9-2
hàng 2 vị trí 6
silh
73-74 lớp 10-B1
hàng 3 vị trí 3
Hiện nay
E-mailtiencanthi@yahoo.com
Địa chỉSài Gòn
Việt Nam
  Vài dòng
Nguyễn Nam Tiến và các bạn
Sàigòn, tháng 12 năm 2009 -
reunion/hop_mat_1209.jpg
Nguyễn Nam Tiến, Nguyễn Thái Phương & phu nhân, Huỳnh Ngọc LâmLai Hữu Đức

Họp mặt Tất Niên 2012 với các Thầy Cô -
tat_nien_2012/tat_nien_2012_02.jpg
Hàng trước: Nguyễn Quốc Huy, Lý Minh Sơn, Võ Long Hải, Đỗ Bá Cảnh, Nguyễn Quang Sơn, Huỳnh Ngọc Lâm, Tống Phước Vĩnh,
Nguyễn Hoàng Dũng, Lưu Thành Hiếu, Lý Văn Quới, Chu Mạnh Tuyến, La Thu Chinh,
Hàng sau: Võ Long Hải, Nguyễn Nam Tiến, Lê Việt Quang, Nguyễn Kiến Phong, Trần Hữu Trí, Phạm Đình Nguyên,
Hoàng Vĩnh Chúc, Nguyễn Kim Giao, Lê Đình Dũng, Tuấn, Vũ Văn Chính
Cập nhật: 10/06/2012