Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Hà Thanh

Niên học: 1972-1975
silh
67-68 lớp 4e 2
hàng 5 vị trí 6
silh
68-69 lớp 3e 1
hàng 1 vị trí 6
silh
71-72 lớp 2-1
hàng 5 vị trí 12
silh
72-73 lớp 3-4
hàng 5 vị trí 6
silh
73-74 lớp 4-9
hàng 5 vị trí 8
Hiện nay
E-mailnguyenhathanh88@yahoo.com
Địa chỉ449a Bạch Đằng, p2, Bình Thạnh, tphcm
SDT 0903870730
  Vài dòng
Cập nhật: 27/10/2016