Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Bá Luận

Niên học: 1973-1975
silh
68-69 lớp tu 12
hàng 4 vị trí 3
silh
73-74 lớp 6-7
hàng 4 vị trí 4
+ 74-75 Lop 7/7
Hiện nay
E-mailluan1961@gmail.com
Địa chỉViệt Nam
  Vài dòng
Hoc Taberd lop 6/7 nien khoa 73-74 va lop 7/7 nien khoa 74-75. Hien dang cu ngu o quan 11 thanh pho Saigon.
Cập nhật: 25/08/2012