Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Ngô Khắc Tân

Niên học: 19-19
silh
72-73 lớp 6-3
hàng 1 vị trí 6
silh
73-74 lớp 7-3
hàng 1 vị trí 3
+ 74-75 9P4
+ 75-76 Bùi Thị Xuân
Hiện nay
Địa chỉSài Gòn
Việt Nam
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012