Kỷ yếu Kỷ yếu   Update details Cập nhật   Add notes Thêm chi tiết   Help Hướng dẫn

Taberd.org

passed away  Cựu SH Martial Lê Văn Trí

Niên học: 19..-1976
silh
70-71, Phụ tá hiệu trưởng kiêm giám học các lớp 11, 10, 9 và 8
yearbooks/71-72/staffs/bgd/72-martial_le_van_tri.jpg
71-72, Phụ tá Hiệu trưởng kiêm Giám học các lớp 11, 10, 9 và 8
yearbooks/72-73/staff/bgd/73-02-martial_le_van_tri.jpg
72-73, Phụ tá Hiệu trưởng đặc trách học đường
yearbooks/73-74/staff/bgd/74-02-martial_le_van_tri.jpg
73-74, Phụ tá Hiệu trưởng kiêm Giám học các lớp 8, 9
Hiện nay
  Vài dòng
Thầy đã qua đời ngày 17 tháng 8 năm 2015 tại Sài Gòn
martial_tri.jpg

Tháng 1, 2009 tại nhà riêng

frere_martial_2010_2.jpg

Cùng các bạn: Đỗ Bá CảnhHuỳnh Ngọc Lâm

passed away  Cựu SH Martial Lê Văn Trí và các bạn
Họp mặt Tất Niên 2012 với các Thầy Cô -
tat_nien_2012/tat_nien_2012_16.jpg
Thầy Võ Văn Mậu, Thầy Nguyễn Ngọc Xương, Cựu SH Martial Lê Văn Trí, Lý Văn Quới, Vương Quang Trí và Thầy Hoàng Trọng Hùng
Cập nhật: 20/08/2015