Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lý Văn Quang

Niên học: 1955-1960
silh
64-65 lớp denhat B
hàng 4 vị trí 7
+ 65-66 lop premiere
+ 66-67 ra truong
Hiện nay
E-maillvquang@yahoo.com
Trang webNone
Công việcRetired
Địa chỉ2259 W. Vancouver Dr.Apt#1 Anaheim, CA 92804
USA
  Vài dòng
Bạn thân của Từ Hải (đã chết)
Cập nhật: 24/08/2012