Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lương Huỳnh Long

Niên học: 1961-1968
silh
64-65 lớp detu 1
hàng 6 vị trí 7
+ 65-66 Lop De Tam
+ 66-67 Lop De Nhi
Hiện nay
Tên hiện nayLong Huynh Luong
E-mailyeunhosaigon@yahoo.com
Công việcRetired
Địa chỉ369 Phan Van Tri F2 Q5 Saigon
Viet Nam
Điện thoại0982986482
  Vài dòng
Sau 75 ....o tu` 8nam 9thang 15 ngay ve dap xich lo den 15-11-1993 qua My
o Florida lam tho Tien den 2006 thi lay of den 2008 ve Viet Nam....nay dang xin
retired o VN
Cập nhật: 31/05/2013